Červen 2018

Šmudla - pamlsky

24. června 2018 v 11:26 Šmudla
Pedigree Denta Stix Fresh Každodenní svěžest
Pedigree Biscrok ve třech lahodných příchutích
Pedigree Schmackos
Purina Dentalife Snacky
Pro Plan Biscuits Light
CANIBIT Žvýkací snack z pštrosího masa

Rex - pamlsky

24. června 2018 v 11:26 Rex
Pedigree Denta Stix každodenní péče o zuby
Pedigree Leckerbissen žvýkací pamlsky
Pedigree Jumbone Mini
Pedigree Markies
Pro Plan Dental Pro Bar
Corwex lososové plátky s kuřecím masemŠmudla - granule

24. června 2018 v 11:06 Šmudla
Pedigree Adult Mini hovězí se zeleninou
Chappi Poultry
Frolic Complete Mini s Drůbeží

Rex - granule

24. června 2018 v 11:06 Rex
Pedigree Adult Mini kuřecí se zeleninou
Chappi Beef & Poultry
Frolic Complete Mini s hovězím

Dítě: 6. rok

24. června 2018 v 10:43 Těhotenství a vývoj dítěte

1. Jak roste dítě?


Růst dítěte pokračuje v průměru stále stejně, samozřejmě s individuálními odchylkami, 4 - 7 cm. Nedostatečný vzrůst (rodiče mohou sledovat na růstových grafech, které jsou součástí Zdravotního a očkovacího průkazu) - je nutno řešit konzultací s ošetřujícím dětským lékařem (lékařkou), který doporučí řešení problému.

2. Co už všechno dítě umí?


Mezi pátým a šestým rokem probíhá příprava dítěte na začátek školní docházky, měla by probíhat ve spolupráci rodiny a kolektivního zařízení tak, aby každé dítě bylo dostatečně připravené. Takže před nástupem do školy by každé dítě mělo ovládat:

  • sebeobsluhu, tzn. samostatné oblékání, svlékání a obouvání, dítě by mělo umět zapínat knoflíky, zavazovat tkaničky u bot (což je mnohdy při existenci suchých zipů problém i u 10-ti letého dítěte )
  • stolování s použitím příboru, osobní hygienu bez dopomoci včetně hygieny při a po použití toalety
  • dítě by mělo emočně zvládat odloučení od rodičů, přiměřeně ovládat své chování, dodržovat dohodnutá pravidla
  • vyslovovat správně všechny hlásky, vyjadřovat se ve větách, umět popsat nějakou událost, dobře komunikovat s jinými dětmi a dospělými, napsat hůlkovým písmem př. své jméno, napočítat do 10
  • dobře rozezná barvy, geometrické obrazce, velmi dobře rozumí významu pravá a levá, umí nakreslit jednoduchou figuru, kruh, auto, oblíbené zvíře apod.
  • zná své celé jméno a ví, kde bydlí, dobře se v místě bydliště orientuje (zná většinou čísla dopravních prostředků a dobře je rozeznává)
  • dokáže si samostatně hrát a udržet pozornost minimálně na 15 minut
  • některé děti dokáží již v tomto věku využívat telekomunikační techniku

3. Péče o dítě, prohlídky, očkování


V pěti letech proběhne celková preventivní prohlídka včetně povinného přeočkování proti dávivému kašli, záškrtu a tetanu, případně po poradě s ošetřujícím lékařem dle zájmu rodičů lze využít i dalších nepovinných očkování. Součástí této prohlídky je vyhodnocení celkového zdravotního stavu a zralosti dítěte pro zahájení školní docházky, případné drobné nedostatky lze ještě před nástupem do školy odstranit (konzultace s logopedem, dětským psychologem apod.)

4. Aktivity s dítětem, spánek


Jak bylo zmíněno v předešlých kapitolách, děti je třeba vést ke sportování (cvičení obratnosti, rovnováhy - lze použít jednoduché náčiní jako švihadlo, míče, kolo, koloběžku apod., jednoduché hry s běháním apod.). Děti v tomto věku mohou pokračovat nebo úplně začít se zimními sporty, v létě s plaváním, turistikou, některými míčovými sporty (tenis, ping-pong, fotbal, florbal apod.), lze využít různých kroužků, například tanečních, keramických, kreslení apod.

Vzhledem k tomu, že běžná školní docházka začíná v 8.00, mělo by mít dítě takový režim, aby si večer v klidu mohlo popovídat s rodiči (někdy se někdo z rodičů vrací z práce až v pozdním odpoledni), ke spánku by mělo ulehat cca ve 20.00 hod. a vstávat ráno tak, aby mělo čas se v klidu nasnídat.

5. Nejčastěji řešené problémy


Týkají se většinou právě schopnosti dítěte zahájit školní docházku a problémy s ní souvisejícími, časté jsou dotazy na možnosti dalších očkování proti infekčním chorobám, schopnosti dítěte provozovat aktivně nějaký sport apod.

Možná onemocnění


V četnosti onemocnění vedou virová a poté i bakteriální onemocnění dýchacích cest, méně močových cest, bohužel se zvyšující se pohybovou aktivitou dětí vzrůstá i množství různých úrazů dětí, někdy i s celoživotními či tragickými následky. Proto by rodiče měli mít vždy na paměti při jakýchkoli aktivitách bezpečnost dětí.

6. Kojení, výživa


O výživě platí vše, co bylo dosud v předešlých kapitolách zmíněno, samozřejmě u dětí s nějakým zdravotním problémem je postup jiný (děti se zažívacími problémy, alergici apod.)

Dítě: 5. rok

24. června 2018 v 10:33 Těhotenství a vývoj dítěte

1. Jak roste dítě?


Růst pokračuje stejně, v průměru 5-7 cm za rok, samozřejmě stále platí individuální rozdíly.

2. Co už všechno dítě umí?


Slovní zásoba včetně výslovnosti se dále rozvíjí, děti dokáží souvisle popsat nějakou událost, umí krátké říkanky, zazpívají písničku, rovněž kreslení se zdokonaluje (nakreslí souvislý kruh, auto, postavu, zvířátko), rozlišují barvy, umí si spočítat prsty na rukou, v pěti letech dokáží napsat některá písmenka a jednoduchá slova (máma, táta), rozeznávají číslice, napočítají do deseti. Dítě si dokáže samostatně hrát, je hodně zvídavé a dožaduje se vysvětlení nejrůznějších pojmů, dokáže říci své plné jméno a bydliště. Samozřejmě se rozvíjí i pohybová aktivita. Vlastní tomuto období je také vzdorovitost a negativismus - dítě se prosazuje jako osobnost a odmítá se podřizovat výchovným metodám, proto je třeba podle povahy dítěte vhodné usměrnění. V kolektivním zařízení se dítě učí podřizovat ostatním, zvyká si na určitý denní režim, postupně se učí zvládat drobné povinnosti. Stává se samostatnějším, je rádo chváleno za vše, co už dokáže (samo se obleče, rozezná pravou a levou končetinu, samo zvládá osobní hygienu - i když někdy ještě s dopomocí), umí již správě stolovat.

3. Péče o dítě, prohlídky, očkování


V pěti letech proběhne celková preventivní prohlídka, umožňuje-li to zdravotní stav, proběhne i přeočkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli (povinné očkování dle kalendáře, případně lze doplnit nepovinné očkování na žádost rodičů, dle posouzení ošetřujícího lékaře). Ošetřující lékař zhodnotí celkový zdravotní stav dítěte i s ohledem na blížící se školní docházku, rodiče informuje a navrhne řešení zjištěných nesrovnalostí.

4. Aktivity s dítětem, spánek


V kolektivních zařízeních se děti seznamují s různou výtvarnou technikou - kreslení, keramika apod., mají také vhodnou hudební výchovu. Tyto činnosti mohou dále rozvíjet podle možností a zájmu v místě bydliště. Ze zimních aktivit je většinou samozřejmostí bobování a sáňkování, ale od 4 let je možno vést děti k lyžování a bruslení, jinak jsou vhodné jednoduché míčové hry, ale i tenis, florbal, fotbal apod. Všechny aktivity je ale nutné skloubit tak, aby dítě nebylo přetěžováno, aby mělo také svůj volný čas k obyčejnému hraní či skotačení. Je třeba děti stále zvykat na pravidelný denní režim s dostatečným pohybem na čerstvém vzduchu a dostatečným spánkem. Spánekv odpoledních hodinách již většinou není nutný, ale některé děti potřebují aspoň odpolední odpočinek, k večernímu spánku je vhodné děti ukládat ve 20 hodin s tím, že by mu kromě večerní hygieny mělo předcházet čtení nějakého nestrašidelného příběhu. Používání různých technických vymožeností, které dokáže ovládat i dítě v předškolním věku, by měli rodiče rozumně korigovat.

5. Nejčastěji řešené problémy


Většinou se týkají vývoje dítěte vzhledem k blížící se školní docházce, často se řeší vady výslovnosti, častější nemocnost, výchovné problémy.

Možná onemocnění


Onemocnění již byla zmíněna v předcházející kapitole, dominují onemocnění dýchacích cest, zejména u dětí, které začínají s docházkou kolektivního zařízení.

6. Kojení, výživa


Strava dětí je prakticky stejná jako strava dospělých s tím, že není vhodné dětem podávat hotovou stravu z obchodů rychlého občerstvení, konzerv apod., smažená jídla jen občas. Klademe důraz na dostatek ovoce a zeleniny, z tekutin nepodáváme jakékoli slazené nápoje a sladkosti by mělo dítě dostat jen jako odměnu.

Dítě: 4. rok

24. června 2018 v 10:27 Těhotenství a vývoj dítěte

1. Jak roste dítě?


Děti rostou v průměru 4-6 cm za rok, ale růst je velmi individuální. Záleží na genetických dispozicích, dané tělesné konstituci, výživě, nemocnosti apod. Vzhledem k tomu, že celková preventivní prohlídka proběhne až v pěti letech, pokud mají rodiče podezření na poruchu růstu (a ta se může v tomto věku projevit), je nutno vyhledat ošetřujícího dětského lékaře, který zařídí potřebná vyšetření.

2. Co už všechno dítě umí?


Rozvíjí se slovní zásoba, výslovnost, většina dětí již dokáže rozlišit barvy, děti rády kreslí - ve 4 letech dokáží nakreslit figuru připomínající člověka či zvíře, hrají si s kostkami, sestaví různé stavebnice vhodné pro tento věk. Zlepšuje se také spolupráce s ošetřujícím dětským lékařem, takže lze docela dobře vyšetřit zrak i sluch (při podezření na nějakou odchylku). Děti v tomto období už samostatně jí, během dne dodržují osobní hygienu, i když v noci se někdy nehoda může stát. Umí jednoduché písničky, básničky, dovedou říci své celé jméno a určit své bydliště, některé děti milují čísla dopravních prostředků.

3. Péče o dítě, prohlídky, očkování


Mezi třetím a čtvrtým rokem většinou probíhá jen očkování dle přání rodičů. Povinné očkování ze zákona podle očkovacího kalendáře v tomto období neprobíhá (výjimečně očkování odložené za zdravotních důvodů).

Samozřejmě, pokud mají rodiče podezření na nějakou nesrovnalost ve vývoji či výživě dítěte, mohou vše konzultovat s ošetřujícím dětským lékařem.

4. Aktivity s dítětem, spánek


Rozvíjení pohybové aktivity zejména venku je velmi důležité, stejně jako podpora dítěte. V létě jízda na kole, odrážedle, kolečkových bruslích, míčové hry, plavání, v zimě lyžování od 4 let, může se zkoušet bruslení, sáňkování a samozřejmě bobování. K lyžování a bruslení je třeba velké trpělivosti rodičů, děti si musí nejdříve zvyknout na obuv a zcela jiný pohyb v ní. Děti je třeba hodně chválit a dodávat jim odvahy, i když někdy se to bez pláče a vztekání neobejde. Ale každé dítě je jiné, podstatné je, aby si děti konkrétní druh pohybové aktivity neznechutily.

5. Nejčastěji řešené problémy


Týkají se vývoje, výživy, nemocnosti, očkování.

Možná onemocnění


Převažují virová onemocnění dýchacích cest i zažívacího traktu, různá bakteriální onemocnění včetně možných komplikací, z infekčních onemocnění plané neštovice a spála.

6. Kojení, výživa

Výživa připomíná svým složením výživu dospělých, ale je velmi důležité, aby děti byly vedeny ke správným stravovacím návykům a pravidelnému režimu. Je obecně známo, že děti v předškolním věku získávají takové návyky, jaké se v dané rodině dodržují, čím starší dítě, tím hůře se u něj chybné návyky napravují.

Dítě: 2. - 3. rok

24. června 2018 v 10:19 Těhotenství a vývoj dítěte
Dítě: 2. - 3. rok

1. Jak roste dítě?


Intenzita růstu se po druhém roce života zpomaluje, růst je většinou plynulý i v dalším předškolním období. Dítě mezi druhým a třetím rokem měří v průměru 95-99 cm, váží v průměru 12-14 kg. Ale vše záleží na konstituci a genetických předpokladech dítěte (vysocí rodiče vs. menší rodiče, štíhlí rodiče vs. statní rodiče apod.), ale také na nemocnosti dítěte, včetně různých vrozených vad a hormonálních poruch. V průměru až do puberty děti rostou cca 4-6 cm za rok, ale mohou mít období pomalejšího růstu, jindy zase období tzv. spurtu, kdy za kratší období vyrostou tolik, co jindy za celý rok.

2. Co už všechno dítě umí?

Postupně se zdokonaluje a rozšiřuje slovní zásoba, takže ve 3 letech dítě dokáže srozumitelně mluvit ve větách, dokáže popsat prožitou příhodu. Většinou dovede vyslovit své jméno, ví, kde bydlí, umí zazpívat krátkou písničku, zarecituje krátkou básničku, dítě si dokáže samostatně hrát, kreslit jednoduché tvary. Určení barev může ještě některým dětem dělat potíže, stejně tak jako výslovnost některých hlásek.
Většinou odeznívají problémy s osobní hygienou a sebeobsluhou (dítě se samo obleče a obuje, i když někdy s dopomocí), samo se nají lžicí, z hrnečku již pije bez problému.

3. Péče o dítě, prohlídky, očkování

Mezi druhým a třetím rokem se dokončuje očkování povinné ze zákona, případně se řeší další očkování dle zájmu rodičů. Preventivní prohlídka, a tím vyhodnocení celkového vývoje dítěte, probíhá ve 3 letech, většinou dle objednání. Pokud ošetřující lékař shledá nějaké nesrovnalosti v psychomotorickém vývoji dítěte, zvolí vhodný postup a případně doporučí vyšetření u odborného lékaře.

4. Aktivity s dítětem, spánek

Dítě je třeba stále vést k určitému dennímu režimu tak, aby bylo možné postupně rozvíjet psychickou a pohybovou aktivitu. Rodiče mohou využívat kolektivních zařízení na krátkou dobu tak, aby si dítě zvykalo na jiné prostředí, jiné děti a dospělé osoby. Nebo odloží návštěvy kolektivního zařízení na pozdější dobu a věnují se svým dětem naplno (nebo vybírají z nabídky různých zájmových kroužků - výtvarné, pohybové, pokud ovšem tyto možnosti pro tak malé děti v místě bydliště jsou).
Z pohybových aktivit je možno děti učit jezdit na odrážedle, malém kole, vhodné jsou míčové hry, v zimě sáňkování, lyžování až po třetím roce. Ať už rodiče zvolí jakoukoli pohybovou aktivitu, vždy musí mít na paměti především bezpečnost dítěte. Zvláště oblíbené zimní bobování na různých plastových výrobcích může skončit tragicky.
Některé děti ještě potřebují krátký odpolední spánek nebo aspoň odpočinek, jinak jsou unavené a podrážděné. Večer by měl v rodině probíhat v klidu, po večeři a následné osobní hygieně by se mělo dítě ukládat ke spánku nejpozději ve 20 hodin. Pohádka nebo písnička před spaním potěší každé dítě (osobní kontakt s rodičem je k nezaplacení - na rozdíl od DVD či televize).

5. Nejčastěji řešené problémy

Nechutenství
Dotazy se většinou týkají právě stravování, kdy si rodiče stěžují na nechutenství, ale následně se ukáže, že chyba je v přístupu k dítěti. Někdy je třeba velké trpělivosti, protože některé děti potřebují více času na konzumaci a menší porce, jiné jsou zase velcí jedlíci. Důležitá je pravidelnost, důslednost a mnohdy ona bezmezná trpělivost. Samozřejmě pokud je podezření na zdravotní problém, je nutné vždy kontaktovat ošetřujícího lékaře.
Poruchy vývoje, potíže s osobní hygienou, častá nemocnost
Jiné dotazy se týkají vývoje dítěte - poruchy vývoje řeči, přetrvávajících problémů s osobní hygienou, častou nemocností v souvislosti s návštěvou kolektivních zařízení, dalších možnostech očkování apod.
Možná onemocnění
Z onemocnění jsou nejčastější virová onemocnění dýchacích cest a zažívacího ústrojí, protože malé děti nemají, a ani nemohou mít proti virovým nákazám vybudovanou obranu. Tu bohužel získají, jakmile několik takových onemocnění překonají. Ale vždy je nutné, aby po každém, byť lehkém onemocnění, následovala dostatečná rekonvalescence, třeba i se změnou pobytu. Vše samozřejmě doporučí ošetřující lékař včetně všech postupů ke zlepšení obranyschopnosti organismu (např. otužování, sportovní aktivity, změna klimatu apod.).

6. Kojení, výživa


Kojení ve 2 letech už je opravdu zcela výjimečné, strava dítěte již připomíná stravu dospělých, s výjimkou jídel nevhodných pro malé děti. Ale důležitá je skladba jídelníčku, což je velmi diskutovaný trvalý problém. Jídelníček má obsahovat dostatek zeleniny a ovoce, maso nemusí být denně - lze střídat s rybím masem, mléko a mléčné výrobky, celozrnné pečivo. Sladkosti všeho druhu by mělo dítě dostat jen výjimečně (např. jako odměnu), sladké nápoje a uzeniny všeho druhu by děti neměly dostávat vůbec. Důležité je vést od malička děti k pravidelnému dennímu stravovacímu režimu (5x denně), kdy by mezi jednotlivými hlavními jídly a svačinkami neměly konzumovat vůbec nic, pouze nesladkou tekutinu. Tedy žádné tyčinky, chipsy, křupky nebo párek v rohlíku.


Dítě 1. rok: 19. - 24. měsíc

24. června 2018 v 10:13 Těhotenství a vývoj dítěte

1. Jak roste dítě?


Růst dítěte již nepokračuje tak rychlým tempem, děti rostou do výšky v průměru 1 cm za měsíc, takže ve 24 měsících (ve 2 letech) měří v průměru 84 - 86 cm, váží v průměru 12 kg, obvod hlavičky je v průměru 46 - 47 cm, velká fontanela (lupínek) je již uzavřená. Rovněž pokračujevývoj zubů, ve dvou letech má dítě cca 20 zubů. Uvedená čísla jsou pouze orientační, hodně záleží na genetických dispozicích, proto porovnávání s jinými dětmi může být zavádějící. Navíc děti někdy rostou v tzv. růstových spurtech, tzn. vyrostou během krátké doby, pak se růst zase zastaví, ale to je velmi individuální. Proto se děti mohou od hodnot uváděných v tabulkách odchylovat. Důležitý je celkový psychomotorický vývoj posouzený ošetřujícím pediatrem, který při zjištění nějakých odchylek doporučí další postup.

2. Co už všechno dítě umí?


Chůze se stává stabilnější, dítě dokáže chodit po schodech postupně i bez přidržení, dobře běhá, dokáže si docela dobře hrát s kostkami a stavět např. věž či domeček, chlapci si rádi hrají s autíčky a dokáží je pojmenovat včetně napodobování zvuku auta, holčičky milují zase panenky a vozí je v kočárku. Rovněž se rozšiřuje slovní zásoba, děti dovedou říci jednoduchou větu a postupně i větu o několika slovech, s blížícím se 24. měsícem se rozvíjí i jemná motorika - děti dokáží vzít již tužku mezi prsty a nikoli jen do pěsti, dokáží si sundat ponožku či kalhotky a zase si je navléci.

Některé děti dokáží recitovat jednoduchou básničku či zazpívat písničku, začínají rozlišovat barvy. Ve 24. měsících se už dokáže dítě samo najíst lžící, pije bez problému z hrnečku, pokud je vedeno k osobní hygieně - řekne si na hrníček, pleny potřebuje ještě na noc. Dítě by mělo být vedeno i k hygieně ústní dutiny, pod dohledem si již dokáže čistit zoubky.

Opět platí: každé dítě je jiné, jsou rozdíly ve vývoji i mezi sourozenci, proto neporovnávejte a případné nejasnosti konzultujte se svým pediatrem, hodnocení rodiny, kamarádek či sousedek je často zavádějící.

3. Péče o dítě, prohlídky, očkování


Celková preventivní prohlídka v batolecím věku končí 18. měsícem, další je pak ve 3 letech věku dítěte. Ale ošetřující lékař při poslední prohlídce kontroluje i očkovací kalendář a podle situace navrhne termíny případného dokončení povinného očkování, či termíny nepovinných očkování dle rozhodnutí rodičů.

4. Aktivity s dítětem, spánek


Vzhledem k tomu, že dítě v tomto období doslova objevuje svět a všechno chce prozkoumat a zkusit, je vhodné zařazovat postupně různé, ale bezpečné pohybové aktivity, opět v návaznosti na pohybovém vývoji. Jestliže již dobře běhá, je vhodné např. odrážedlo, je možno zkoušet průlezky, samozřejmě plavání, hru s míčem většina dětí miluje. Na pískovišti se dítě seznamuje s jinými dětmi, učí se s nimi hrát a mezi nimi prosazovat, ale také se učí půjčovat své věci jinému.

Vždy je nutné mít na paměti bezpečnost, a proto je potřeba mít dítě stále pod dozorem!!

Děti spí v noci 10 - 12 hodin, ve dne většinou potřebují odpolední spánek 1 - 2 hodiny.

5. Nejčastěji řešené problémy


Vývoj řeči, není opožděný?

Časté dotazy se týkají vývoje řeči. Některé děti již ve 2 letech mluví ve smysluplných větách, dokáží něco zazpívat a říkat básničku, jiné děti řeknou sotva pár slov a nestvoří ani jednoduchou větu. Rozdíly bývají často i mezi sourozenci, každé dítě je zkrátka jiné. Ale může se stát, že unikne pozornosti i drobná porucha sluchu, která může být příčinou opožděného vývoje řeči. Celková preventivní prohlídka proběhne až ve 3 letech věku dítěte, proto je nutné v období mezi 2. a 3. rokem věku věnovat dítěti více pozornosti (číst knížky, učit významy slov, učit hravou formou básničky apod.) a případné obavy řešit s ošetřujícím pediatrem.

Častá nemocnost dětí, jak dítě otužovat?

Další časté dotazy rodičů se týkající zdravotního stavu dětí, jejich případné časté nemocnosti, otužování, velmi časté jsou dotazy týkající se očkování jak povinného, tak nepovinného.

Odmítnutí očkování

V posledních letech je asi nejčastější problém s rodiči, kteří odmítají povinná očkování svých dětí proti infekčním chorobám, i když v poslední době, bohužel ale díky migrační situaci, zájem o očkování stoupá i u těchto rodičů.

Řešení dalších problémů se odvíjí od celkového zdravotního stavu každého dítěte.

Možná onemocnění

Nemocnost v této věkové skupině se nijak neliší od starších dětí, mezi nejčastější onemocnění patří onemocnění dýchacích cest a zažívacího traktu, většinou virového původu. Samozřejmě k tomu přispívají návštěvy nejrůznějších dětských aktivit. Z infekčních onemocnění jsou časté neštovice, méně často streptokoková onemocnění (např. spála).

6. Kojení, výživa


Většina dětí v tomto období již není kojena, i když výjimečně některé maminky nabízejí svému dítěti mateřské mléko (ráno, příp. večer). Skladba stravy se již podobá stravě dospělých s výjimkou ostrých kořeněných jídel, smažených pokrmů, rovněž houby nejsou vhodným pokrmem (horší stravitelnost). Strava má být pestrá s dostatkem zeleniny a vhodného ovoce, maso není nutné denně a je vhodné druhy masa střídat (drůbeží, králičí, libové vepřové a hovězí, divočina rovněž není vhodná pro horší stravitelnost). Ryby by měly být v jídelníčku nejen dítěte, ale celé rodiny aspoň jednou týdně, hlavně mořské. Rovněž nejsou vhodné uzené výrobky, paštiky apod. Mléko má dítě dostávat denně, je lépe do 3 let používat dětské formule (mléka připravená pro daný věk), protože tato mléka jsou jednak obohacena vitamíny, také bílkovina kravského mléka je upravena. Pokud dítě samotné mléko odmítá, je možné podávat jiné mléčné produkty včetně zakysaných výrobků. Mléko a mléčné produkty jsou důležitou součástí výživy pro obsah vápníku a dalších minerálů. Velmi důležité je vést dítě k pravidelnému jídelnímu režimu (snídaně - svačinka - oběd - svačinka - večeře) a podávat jídlo v takovém množství, které dítěti vyhovuje. Je velkou chybou podávat mezi jídly různé pochutiny a hlavně sladkosti v jakékoli podobě, včetně sladkých tekutin. Jsou to zbytečné kalorické bomby a návyk na ně vede v dalším vývojovém období k nadváze a jiným poruchám látkové výměny. Velmi důležité je společné stolování celé rodiny, záleží samozřejmě na organizaci rodinného života, ale aspoň k večeru a o víkendech by měla rodina stolovat společně (a to v pohodě bez současného sledování televizních pořadů či četby čehokoliv).


Dítě 1. rok: 13. - 18. měsíc

24. června 2018 v 8:21 | o plané neštovice, spálu nebo tzv. šestou dětskou nemoc ( |  Těhotenství a vývoj dítěte

1. Jak roste dítě?


V tomto období růst dítěte není tak intenzivní jako v prvním roce života, průměrně vyroste cca o 4-5 cm, na váze přibude průměrně 1-2 kg. Ovšem jde pouze o přibližná čísla, skutečné hodnoty mohou v jednotlivých případech velmi kolísat - záleží především na konstituci dítě včetně genetických předpokladů.

Stejně tak se zvětšuje obvod hlavičky - v průměru měří obvod hlavičky 47 cm, současně se také uzavírá velká fontanela na temeni hlavičky. Uzávěr fontanely je velmi individuální, u některých dětí se uzavře již v 1. roce, u jiných až v 18. měsíci. Všechny zmíněné parametry sleduje při každé preventivní prohlídce dětský lékař a zaznamenává je do dokumentace.

2. Co už všechno dítě umí?


Po 12. měsíci se dítě dokáže samo postavit s přidržením, bez držení dokáže krátce stát, s přidržením udělá několik krůčků. Vysloví první významové slovo, rozumí výzvě "vstaň" nebo "otevři pusu", dokáže pít z hrnečku, dokáže uchopit lžičku a s pomocí nabrat například kaši a dát ji do úst. Postupně opakuje slova a rozumí jim, porozumí zákazu "to nesmí". Dokáže si hrát s kostkami, napodobuje různá zvířátka a dokáže některá pojmenovat. Zdokonaluje se pohybová aktivita, většinou kolem 15. měsíce chodí samo bez držení, vyleze na křeslo či pohovku, začíná zpočátku nemotorně běhat a vše ve svém okolí zkoumá. V 18. měsíci dokáže samo jíst lžičkou a pít z hrnečku, umí říci jednoduchou větu (např. mami ham). Je-li dítě vedeno k vykonání potřeby na nočník (lze učit, jakmile se dokáže samo posadit), dokáže si samo o vykonání potřeby říci.

V tomto období rozezná velmi dobře blízké a cizí osoby.

3. Péče o dítě, prohlídky, očkování


Ve 12. měsíci proběhne preventivní prohlídka a mělo by být ukončeno povinné očkování hexavakcínou (pokud nebylo očkování posunuto ze zdravotních důvodů). Ve 14. měsíci čeká dítě očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám, přeočkování nejdříve za 6 měsíců, v 18. měsíci proběhne celková preventivní prohlídka. Ošetřující lékař mimo jiné zkontroluje očkovací kalendář a určí termíny případných odložených očkování a dle zájmu rodičů i termíny nepovinných očkování.

4. Aktivity s dítětem, spánek


V tomto období dítě spí většinou 10 - 12 hodin v noci, během dne 1 - 2 hodiny odpoledne, některé děti potřebují 1 hodinu dopoledne i odpoledne. Potřeba spánku je také velmi individuální, ale odpolední spánek je prospěšný i později pro děti předškolního věku. Již od nejútlejšího věku se má dítě navykat na pravidelný denní režim, který musí rodina dodržovat, protože se vytváří dynamické návyky, jež usnadňují pozdější další výchovu a vývoj dítěte. Samozřejmě se režim nastaví podle stáří dítěte a jeho individuálních zvláštností, podle roční doby a v neposlední řadě také s ohledem k potřebám dalších členů rodiny.

5. Kojení, výživa


Po 12. měsíci již dítě dostává smíšenou stravu, která svou konzistencí připomíná stravu dospělých, u většiny dětí je kojení nahrazeno jinými mléčnými přípravky dětské výživy, ale jsou i výjimky, kdy je dítě kojeno až do 2 let věku. Dětská strava má být pestrá s dostatkem zeleniny a ovoce, ale rozhodně by neměla obsahovat smažená a ostře kořeněná jídla, houby a různé pochutiny typu chipsů, hranolků, jídla rychlého občerstvení, sladkosti a sladké nápoje. Rovněž při vaření nelze používat různá dochucovadla s obsahem glutamátu, solit jen lehce. Dítě se v tomto období velmi rychle učí jíst samo lžičkou, pije bez problému z hrnečku, dokáže samo jíst předložené pečivo, i když ještě není plně dokončen vývoj zubů (v 18. měsíci má dítě v průměru 12-20 zubů). Není ale vhodné dávat dítěti do ručičky část jablka nebo jiného tvrdého ovoce, vždy je nutné je nastrouhat na hrubém struhadle, stejně tak i mrkev nebo jinou tvrdší zeleninu (tím, jak se ukousnutá část obalí slinami, je kluzká a velmi snadno se vdechne).

Strava by měla být podávána 5x denně, tzn.: snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře. Množství jednotlivých jídel je velmi individuální, jednotlivé porce je nutno podávat v množství odpovídajícím věku a také chuti dítěte. Důležité je rovněž učit děti již v tomto útlém věku správnému stolování včetně dodržování pravidelnosti v podávání stravy, je velkou chybou zabavit dítě hrou během stolování ("on jinak nechce jíst") nebo nahradit dítětem odmítané jídlo nějakým pamlskem ("aspoň něco aby do žaludku dostal"). Vše musí probíhat v klidu a pohodě, ne ve spěchu, večeře by měla být podána nejpozději v 19 hodin, pak bude čas na večerní hygienu a také pohádku nebo písničku před spaním (ne video nebo televize!!!!). Samozřejmostí je dostatečné podávání tekutin podle ročního období.

Nejčastější problémy, možná onemocnění


Jak bylo zmíněno v předešlých odstavcích, nejčastější problémy souvisí s výživou a celkovým vývojem dítěte, které lze poměrně snadno řešit při častých preventivních prohlídkách. Jiná situace je samozřejmě u dětí s prokázanou poruchou vývoje, jakoukoli vrozenou vadou či alergickými dispozicemi (alergická onemocnění u rodičů). Zde postupuje ošetřující lékař vždy individuálně.
Nemocnost dětí do 18. měsíce po zrušení jeslí mnohonásobně poklesla. Nejčastěji jde o onemocnění dýchacích cest, hlavně v podzimním a zimním období. Jedná se většinou o virové infekce, které se šíří vzdušnou cestou velmi rychle (nemocný člen rodiny, návštěvy obchodních středisek, dětských akcí apod.), nepříjemnou komplikací může být zánět středouší, bohužel i zánět mozkových blan, méně často se setkáváme s infekcemi močových cest. U neočkovaných dětí se může objevit černý kašel! Celoročně se setkáváme s virovými onemocněními zažívacího traktu, ale také bakteriálními (např. salmonelóza), které mohou mít u této věkové skupiny velmi těžký průběh v souvislosti s rychlou ztrátou tekutin batolete. Z onemocnění projevujících se také vyrážkou jde nejčastěji o plané neštovice, spálu nebo tzv. šestou dětskou nemoc (ekzanthema subitum).

Je nutno se také zmínit o parazitárních onemocněních - tj. roupy, škrkavky, vši, svrab. I tato onemocnění se mohou u tak malých dětí objevit díky domácím mazlíčkům a toulavým kočkám (nekrytá pískoviště). Je nutno při pobytu venku vždy myslet na to, že děti všechno zkoumají a strkají do pusy vše, co na zemi najdou včetně hlíny a písku. Proto je vhodné, aby pečující osoba s sebou nosila láhev s vodou a žínku, nebo vlhčené ubrousky na utření ruček.

Častou námitkou ze strany rodičů je, že jejich pes či kočka jsou odčervené. Jenže si neuvědomují, že zvířata mají vlhký čenich a venku mohou parazity snadno získat a doma pak přenést na dítě (proto by měl být čenich zvířete po návratu z procházky omyt).

Dítě 1. rok: 12. měsíc

23. června 2018 v 13:41 | pravidelný pitný režim. |  Těhotenství a vývoj dítěte

1. Jak roste dítě?


Vaše dítě už není žádné mimino, stává se ze něj batole.

Svoji porodní váhu ztrojnásobí.

2. Co už všechno dítě umí?


Chodí samo nebo s oporou, všude se dostane, vše zkoumá. Uchopuje i drobné předměty, zkouší držet lžičku a trefit se do pusinky. Žvatlá a opakuje slabiky,daří se mu první slůvka. Zkoumá vše a všemi smysly. Svět je přece tak bohatý, pestrý a zajímavý. Vše se rychle učí.

3. Péče o dítě, prohlídky, očkování


V roce je preventivní prohlídka, kontroluje se váha a míra dítěte, psychomotorický vývoj.

Od 1 roku se doporučuje podat nadstandardní očkování - žloutenka typu A, očkování proti meningokoku typu C.

4. Aktivity s dítětem, spánek


Aktivity jsou neomezené, dítě pobývá venku, v přírodě, v kolektivu, s rodiči. Dopoledním spánek většinou odpadá, odpoledne sítě spí podle svých potřeb.

5. Kojení, výživa


Začíná s batolecí stravou- to je plná smíšená strava (jako dospělí), ale ještě s vyloučením ostrého koření. Nemusí už masozeleninové příkrmy, ale může už klasický oběd - polévku a 2. chod, samozřejmě raději vařené, nebo dušené s maximálním omezením soli.

Ochutnává i další druhy masa, zeleniny a ovoce, vejce může celé. Maminka už nemusí vařit v kojenecké vodě, snese tu vodovodní. Nadále dostává mléko - adaptované, ale už i kravské i výrobky z kravského mléka - tvaroh, žervé, Lučinu, tvrdý sýr, ale tavené sýry co nejméně.


Dítě se nadále učí a zdokonaluje v jídle samostatně lžičkou. Pije z hrnečku.

Plně kojené děti lépe přijmou tekutinu z hrnečku než z láhve. Obzvlášť teď, když jsou ty šikovné hrnečky.

Důležitý je u dítěte pravidelný pitný režim.

Dítě 1. rok: 11. měsíc

23. června 2018 v 13:29 Těhotenství a vývoj dítěte
Dítě 1. rok: 11. měsíc

1. Co už všechno dítě umí?


Vše nabývá na rychlosti, leze tak rychle, že jej máma musí honit. Když někam doleze, tak si stoupá a s oporou stojí i delší dobu. Stačí mu se opírat jen jednou rukou a snaží se o pomalé úkroky - obchází. Pomalu dělá s oporou první krůčky. Směje se, výská, žvatlá - no přece svět kolem je pestrý a veselý. Má kolem sebe plno hraček.

Už ví, kde má nosánek, ouška, očička, opakuje jednoduché hry. Ale také se dovede pěkně vztekat, pokud není po jeho, ale dospělí neustoupí a dovedou dobře odvést pozornost.

2. Péče o dítě, prohlídky, očkování


Preventivní prohlídka se neprovádí, základní očkování je ukončeno.

3. Aktivity s dítětem, spánek


Dítě je velmi čilé a zvídavé, rozvíjíme jeho obzor novými podněty.

Spánek se řídí potřebami dítěte. Důležitý je noční klidný spánek.

4. Kojení, výživa

Dítě baští smíšenou kojeneckou stravu, dostává D vitamin. Rádo by ochutnalo, co jí dospělí, ale oni ví, že má čas až od 1 roku.
Přibývají další zoubky.
Zůstávají alespoň 2 mléčné dávky - ranní mléko (mateřské nebo adaptované) a odpolední jogurt, na noc může být mléčná kaše s příchutí.
Dítě se nadále učí a zdokonaluje v jídle lžičkou. Pije z hrnečku.

Dítě 1. rok: 10. měsíc

23. června 2018 v 13:03 Těhotenství a vývoj dítěte
Dítě 1. rok: 10. měsíc

1. Co už všechno dítě umí?


Všude leze, jakmile se dostane k něčemu vyššímu, pokouší se přitáhnout a postavit. Natropí dost hluku, směje se, výská, žvatlá, do všeho bouchá, nepořádek okolo - to je ono! Nadále vše prozkoumává jak hmatem, tak chutí.

2. Péče o dítě, prohlídky, očkování


V 10. měsíci je preventivní prohlídka, dítě se váží, měří, kontroluje se růst zubů.

Neočkuje se.

3. Aktivity s dítětem, spánek


Aktivity jsou neomezené dle psychomotorických schopností dítěte. Doba spánku se řídí potřebami dítěte.
Pozor na bezpečnost dětí doma. Často se v tomto období objevují opařeniny. Pozor na ubrusy přesahující stoly. Děti stáhnou všechno, na co přijdou, začínají zkoumat. Horkou kávu, horké čaje, další horké tekutiny. Pozor na bezpečí dítěte! Dítě začíná zkoumat vše v místech, kde se pohybuje.

4. Kojení, výživa


Dítě baští stále stejnou stravu - smíšenou kojeneckou. Pije mléko, dostává D vitamin.
Přibývají další zoubky, umí lépe kousat a žužlat. Dítěti již nepodáváme stravu v kojenecké lahvi. Příkrmy a kaše podáváme dítěti jedině lžičkou.
Dítě již samostatně začíná jíst. Např.: Namažeme chleba máslem a rozkrájíme na kousky a učíme dítě, aby si samo kousky bralo, aby samostatně jedlo. Máslo může dítě jíst klidně od 10. měsíce, může se přidávat do kaší, do polévek.
Vyhýbáme se glutamátu.

Dítě 1. rok: 9. měsíc

23. června 2018 v 12:58 Těhotenství a vývoj dítěte

1. Co už všechno dítě umí?


Vše se zdokonaluje, dítě leze jako profík, sedí bez pomoci. Vše zkoumá, ochutnává, osahává a všude se dostane. Žvatlá svým žargonem a dobře se jím již dorozumí, umí jednotlivé slabiky. Opakuje jednoduché hry (např. paci paci, tik tak). Loučí se pá pá, ukazuje na známé předměty.

2. Péče o dítě, prohlídky, očkování


Preventivní prohlídka není nutná, jen dle klinického stavu dítěte.

Očkování se neprovádí.

3. Aktivity s dítětem, spánek


Vše pokračuje jako v předchozím měsíci. Doba spánku během dne se může zkracovat.

4. Kojení, výživa


Dobře baští smíšenou stravu, ale stále miluje mléko - mateřské, nebo adaptované. Do 1 roku se nepodává kravské mléko, z mléčných výrobků je nejvhodnější jogurt, tvarohy, nebo pribiňáky se nedoporučují.


Dítě 1. rok: 8. měsíc

23. června 2018 v 12:55 Těhotenství a vývoj dítěte

1. Co už všechno dítě umí?


Jen ležet - to není ono, rychle se plazí, válí sudy nebo péruje "na čtyřech", pokouším se lézt - napřed dozadu. Někdy se zvedá do šikmého sedu, nebo do vzpřímeného kleku. Některé sedí, staví se. Všechno ho zajímá, a to jak doma, tak i venku. Žvatlá si, směje se. Pokouší se o první slabiky - ale ty jsou často náhoda.

2. Péče o dítě, prohlídky, očkování


V 8. měsíci je preventivní prohlídka v poradně, lékař kontroluje váhu, míru a pohybový vývoj. Neočkuje se.

3. Aktivity s dítětem, spánek


Pobyt venku a v přírodě je neomezený, rozvíjíme u dítěte psychosociální návyky.

Spánek během dne se řídí potřebami dítěte. Noční spánek trvá 10 - 12 hodin s přetržkou 1x na tekutiny nebo mléčnou dávku.

4. Kojení, výživa


Dítě baští smíšenou stravu - mléko (mateřské nebo adaptované), ovocný příkrm, masozeleninový příkrm, na noc mléko nebo kaši.

Podávání tvarohu nebo pribiňáků zatím není vhodné. Lze přidat místo odpoledního mléka jogurt. Napřed bílý čistý plnotučný s živými kulturami, jakmile si dítě přivykne na jogurtovou příchuť, lze do jogurtu přidat čerstvé nebo kompotované ovoce, nebo trochu ovocného pyré.

Do 1 roku se nepodávají citrusové plody, lze podat jen banán.

Klasicky tvarovaný hrneček můžete učit používat již od 8. měsíce věku.

Dítě 1. rok: 7. měsíc

23. června 2018 v 12:37 Těhotenství a vývoj dítěte

1. Jak roste dítě?


Váhové přírůstky se pozastaví, nejsou již 150 - 200 gramů, týdně, ve všech zdravotních průkazech dětí jsou váhové a růstové grafy, kde lze s přehledem sledovat růst dítěte do 1 roku.

2. Co už všechno dítě umí?


V pohybu dělá drobeček velké pokroky. Kutálí se čile z bříška na záda a zpět, plazí se v prostoru. Nesedí sám, jen s oporou. Sahá na hračky, uchopí je všemi prsty, bouchá hračkami o stůl nebo o sebe, směje se, žvatlá svým žargonem a komunikuje s okolím. Radostně reaguje na známé osoby, cizí si zvědavě prohlíží, nebo na ně reaguje pláčem. Začíná opakovat jednoduché hry.
V tomto období hodně maminky řeší psychomotorický vývoj,pohybovou aktivitu a růst. Srovnávají své děti s ostatními a s tabulkami. Přitom vývoj dětí může být velmi odlišný, každé dítě je unikát. Některé děti ještě v tomto období nesedí, jiné sedí nebo se posazují okolo 6. měsíce. Jsou děti, které si už v 6. měsíci stoupnou. Dokonce si některé děti dříve stoupnou, než se samy posadí. Odchylky vývoje ve smyslu, že jsou děti dopředu nebo pozadu, se poměrně často řeší. V případě odchylek záleží na zvážení pediatra, jak se dítě vyvíjí a jak reaguje. Některé děti i přes opožděný vývoj mají například dobrý svalový tonus, kdy lékař může rozhodnout, že toto je ještě v normě, není třeba cokoliv dělat, maximálně poučit rodiče, co by se mělo nebo nemělo s dítětem provádět. Případné odchylky se řeší následnou rehabilitací. Např., když se zjistí, že svalový tonus je nižší, než by odpovídalo, pokud se situace pediatrovi nezdá, nebo dítě později drželo hlavičku a zdá se, že je vývoj opožděný.

3. Péče o dítě, prohlídky, očkování


Preventivní prohlídka v poradně není nutná, jen dle klinického stavu dítěte. Základní očkování je ukončeno. Volitelné očkování se doporučuje od 1. roku věku.
Fontanela

Fontanela je také otázkou, která se často řeší. Prohlíží se při každé kontrole, měří velikost velké fontanely a růst hlavičky. Jsou děti, u kterých se fontanela uzavírá do 1 roku, a jsou děti, kde je fontanela velká a uzavírá se někdy kolem roku a půl. Vůbec to nemusí znamenat žádnou patologii. Záleží na postavení kostí a podstatný je růst hlavičky. I když je fontanela malá a uzavírá se kolem 9. měsíce, záleží na tom, jak postupuje růst hlavičky jako celek, jak ovál hlavičky vypadá a jak se dítě vyvíjí. Ale jsou děti, kde se fontanela uzavře už v půl roce, a to může signalizovat problém. Tím bývá předčasný srůst lebečních švů a s tím spojená nemožnost růstu mozku, do budoucna zpomalený duševní vývoj. Tuto situaci je třeba řešit s neurochirurgy, a to chirurgicky nářezy kostí, aby měl mozek možnost se vyvíjet. U předčasného srůstu by také mohlo docházet k otoku mozku. Pokud se fontanela uzavře do půl roku, může vzniknout toto riziko.

4. Aktivity s dítětem, spánek


V tomto věku můžeme neomezeně pobývat venku, v přírodě. Je však nutno chránit před přímým sluncem. Lze navštěvovat cvičení a plavání pro kojence, lze s dítětem cestovat ,ale vždy s přihlédnutím na komfort dítěte.
Délka spánku je různá, řídí se potřebami dětí. Většinou děti spí dopoledne i odpoledne cca 1 - 2 hodiny, večer usínají kolem 19. - 20. hod. a spí do 6. - 8. hodiny ranní s 1 - 2 probuzeními na přebalení nebo tekutiny nebo 1 mléčnou dávku.

5. Kojení, výživa


Kojené dítě dostává masozeleninový příkrm, dopoledne lze přidat ovocný příkrm, na noc dle hladu kaši.
Co se týče nabízení tekutin, kojené děti mají dostatek tekutin v mateřském mléce, nekojeným dětem je třeba tekutiny nabízet napřed v podobě kojenecké vody nebo čaje, od 7. měsíce i ovocné šťávy, doporučují se ředit vodou. D vitamin se podává dále.

Dítě 1. rok: 6. měsíc

23. června 2018 v 12:31 Těhotenství a vývoj dítěte

1. Jak roste dítě?


V 6. měsíci by podle tabulek mělo dítě zdvojnásobit porodní váhu, ale často tomu není tak. Váha se má však pohybovat v toleranci.

2. Co už všechno dítě umí?


Dítě je velmi čilé, sleduje okolí, poznává rodinné příslušníky, rozeznává cizí a strach projevuje pláčem. Sleduje hračky, sahá na ně, bouchá do nich, líbí se mu zvuky. Na bříšku vysoko drží hlavičku, snaží se sahat na blízké hračky, snaží se odrážet nožičkama a snaží se plazit. Nesedí samo, jen chvíli s oporou. Do úchopu zapojuje palec, hračky si přendává z ruky do ruky. Broukání se mění ve žvatlání.

3. Péče o dítě, prohlídky, očkování


V 6. měsíci se dítě v poradně váží a měří, kontroluje se pohybový vývoj. Dle stavu vývoje kyčlí se provádí poslední ultrazvukové vyšetření.

Podává se 3. dávka očkování proti Streptokoku pneumoniae.

4. Aktivity s dítětem, spánek


Dítě psychosociálně stimulujeme, pobýváme venku, lze cestovat do hor a k moři.

5. Kojení, výživa


U kojených dětí začínáme se zeleninovým příkrmem stejným postupem, jak je uvedeno u nekojených dětí od 4. měsíce. Nekojené děti dostávají v ranní porci adaptované mléko, dopoledne ovocný příkrm, v poledne masozeleninový příkrm, odpoledne, mléko a na noc dle chuti kaši. Kaši lze podávat již s lepkem, tj. krupicovou nebo obilninovou mléčnou instantní nebo rýžovou, velký výběr i s příchutěmi je v lékárnách.
Prořezávají se další zoubky, lze dítěti nabídnout kousek staršího pečiva, nebo piškot.

Dítě 1. rok: 5. měsíc

23. června 2018 v 12:05 Těhotenství a vývoj dítěte

1. Jak roste dítě?


Přírůstky váhy a délky jsou úměrné konstituci dítěte, v tomto věku už nejsou nutné přírůstky na váze 150 - 200 gramů.

2. Co už všechno dítě umí?

Pohybově je stále živější. Na bříšku drží vysoko hlavičku, otáčí se do všech stran a sleduje okolí. Pokud je na blízku zajímavá barevná nebo zvuková hračka, snaží se na ni sahat. Vzpírá se na dlaně. Přetáčí se na bok ,občas se mu podaří překulit na bříško, ale zpět to jde hůře, přitahuje nožičky k bříšku. Podle hlasu pozná pokárání nebo pochválení, brouká si a hlasitě se směje.
Ukazují se další zoubky, většinou horní a dolní 1. a 2. řezáky.

3. Péče o dítě, prohlídky, očkování


Pokud dítě dobře prospívá, není nutná prohlídka v poradně.
Dle současného očkovacího kalendáře je možno dítě začít očkovat od 9. týdne věku, nicméně o konkrétním začátku očkování by měl rozhodnout Váš dětský lékař dle klinického stavu dítěte.

4. Aktivity s dítětem, spánek


Dítě pravidelně psychosociálně stimulujeme - mluvíme na něj, zpíváme mu, seznamujeme jej s okolím, novými věcmi, lidmi.
Pravidelně pobýváme venku i za každého počasí. Vycházky se nedoporučují při mrazech pod - 10°C.
Můžeme navštěvovat dětské cvičení nebo plavání.
Doba spánku se zkracuje. Dítě spí podle svých potřeb během dne cca 1 - 3 hodiny dopoledne i odpoledne. Noční spánek trvá cca od 19. hod do 7. hod. ranní s malou přetržkou na mléko nebo tekutiny.

5. Nejčastěji řešené problémy


Virózy, horečka, většinou jsou zasaženy dýchací cesty nebo se jedná o průjmová onemocnění. Z těch virových infekcí se může objevit poměrně častá šestá dětská nemoc. U očkování mohou být reakce po očkování.

6. Kojení, výživa


Kojené děti kojíme dále dle chuti. Večer dle hladu lze podávat kaši, nekojené děti dostávají zeleninový příkrm. Do základu brambora, mrkev, maso lze přidávat další druhy zeleniny. Do 1 roku se dětem nepodávají cibuloviny - cibule, pórek, česnek, papriky, rajčata, zrnka kukuřice a houby. Do masozeleninového příkrmu přidáváme čajovou lžičku kvalitního oleje - stolního nebo lisovaného za studena.1x týdně maso nahradíme polovinou vejce. Pozor, vejce uvaříme společně se zeleninou, aby se zničily případné Salmonelly. Místo dopolední dávky mléka lze podat ovocný příkrm. Základem je dušené jablko. Lze přidat čerstvé nebo dušené ovoce z našich zahrad. Do 1 roku se nepodávají citrusové plody, z jižního ovoce stačí půl banánu denně.